30 Juni 2014 18:42

1.     
Pengadaan Beach Seine2.     
Pengadaan sarana dan prasarana
budidaya rumput laut3.     
Pengadaan perahu fiber

                   4.    Pembangunan Pagar Kawasan TPI Gebangrejo
Lampiran: